Đặt ba câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản nói về chủ đề học tập.

Question

Đặt ba câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản nói về chủ đề học tập.

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-07-27T09:16:25+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:18:04+00:00

                                          XIN HAY NHẤT Ạ

  1. Tuy em thấy học tập rất chăm chỉ nhưng kết quả không được cao.

  2.Mặc dù môn toán rất khó nhưng nó lại rất thú vị.

  3.Tuy em đạt được nhiều danh hiệu nhưng em vẫn phải cố gắng hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )