Dấu hai chấm (:) trong câu sau dùng để làm gì ? “- Hai người đều có lý nên ta xử thế này : tấm vải xé làm đôi, mỗi người một nửa”. A. Đánh dấu nội

Question

Dấu hai chấm (:) trong câu sau dùng để làm gì ? “- Hai người đều có lý nên ta xử thế này : tấm vải xé làm đôi, mỗi người một nửa”.
A. Đánh dấu nội dung giải thích cho phần đứng trước
B. Đánh dấu chuỗi liệt kê
C. Ngăn cách các vế trong câu ghép
D. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.

in progress 0
Kaylee 5 tháng 2021-07-16T16:10:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:11:03+00:00

  Dấu hai chấm (:)  trong câu sau dùng để làm gì ? –  “Hai người đều có lý nên ta xử thế này : tầm vài xẻ đôi , mỗi người một nửa “

      A .đánh đánh dấu nội dung giải thích cho phần đứng trước 

                                            @Pan 

  0
  2021-07-16T16:11:16+00:00

  Dấu hai chấm (:) trong câu sau dùng để làm gì ?  “- Hai người đều có lý nên ta xử thế này : Tấm vải xé làm đôi, mỗi người một nửa”.  
  A. Đánh dấu nội dung giải thích cho phần đứng trước                  
  B. Đánh dấu chuỗi liệt kê  
  C. Ngăn cách các vế trong câu ghép           
  D. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )