Đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữa gạo đủ cho 100 học sinh ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho

Question

Đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữa gạo đủ cho 100 học sinh ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-09-23T16:03:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T16:04:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Có tất cả số học sinh là:

  100 + 30 = 130 ( học sinh )

   Số gạo đó đủ cho học sinh ăn số ngày là:

  26  × 100 ÷ 130 = 20 ( ngày )

  Đáp số : 20 ngày

  0
  2021-09-23T16:05:08+00:00

  Đáp án:

  20 ngày

  Giải thích các bước giải: có tất cả số học sinh là:

  100+30=130(học sinh)

  vậy số gạo đó đủ cho học sinh ăn số ngày là:

  26.100:130=20(ngày)

  Đáp số 20 ngày

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )