Dãy chất nào tác dụng với nước: A.SO3,CaO,P205 B.Al203,S03,Cao C.Na20,CuO,P205 D.CuO,Al203,Na20

Question

Dãy chất nào tác dụng với nước: A.SO3,CaO,P205 B.Al203,S03,Cao C.Na20,CuO,P205 D.CuO,Al203,Na20

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-11-04T05:00:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:01:17+00:00

  Đáp án:

  Dãy chất nào tác dụng với nước:

  $A.SO3,CaO,P205$

  SO3 + H2O –> H2sO4

  CaO + H2O –> Ca(OH)2

  P2O5 + 3H2O –> 2H3PO4

  B.Al203,S03,Cao => sai vì Al2O3 ko td vs H2O

  C.Na20,CuO,P205 => sai vì CuO ko td vs H2O

  D.CuO,Al203,Na20 => sai vì CuO, Al2O3 ko td vs H2O

   

  0
  2021-11-04T05:02:00+00:00

  Đáp án:

  A.SO3,CaO,P205

  SO3+H2O=H2SO4

  CaO+H2O=Ca(OH)2

  P2O5+H2O=H3PO4

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )