Dãy chỉ gồm oxit axi là: A: CO, CO2, Mn2O7, N2O3, P2O5 B: CO2, SO2, MnO, Al2O3, P2O5 C: FeO, Mn2O, SiO2, CaO, Fe2O3

Question

Dãy chỉ gồm oxit axi là:
A: CO, CO2, Mn2O7, N2O3, P2O5
B: CO2, SO2, MnO, Al2O3, P2O5
C: FeO, Mn2O, SiO2, CaO, Fe2O3

in progress 0
Arianna 2 tuần 2021-07-11T01:05:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:06:49+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  Đáp án: `A`

  Giải thích các bước giải:

  `A`: Tất cả các oxit đều là oxit axit. 

  `->` Nhận.

  `B`: `Al_2O_3` là oxit bazo. 

  `->` Loại. 

  `C`: `FeO`, `CaO`, `Fe_2O_3` là oxit bazo.

  `->` Loại.

  0
  2021-07-11T01:06:57+00:00

  Đáp án A.

  Loại B vì trong B có $Al_2O_3$ là oxit bazơ. Loại C vì trong C có $FeO$, $CaO$, $Fe_2O_3$ là oxit bazơ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )