Dãy Gát Đông và Gát Tây có ảnh hưởng gì đối với lượng mưa hằng năm vùng đồng bằng ven biển và sơn nguyên Đê-can

Question

Dãy Gát Đông và Gát Tây có ảnh hưởng gì đối với lượng mưa hằng năm vùng đồng bằng ven biển và sơn nguyên Đê-can

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-08-09T23:22:41+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    1
    2021-08-09T23:24:22+00:00

    Dãy Ghat Tây khá cao và do vậy ngăn hơi ẩm của gió mùa tây nam đến cao nguyên Đê – can, do vậy khu vực nhận được lượng mưa rất ít. Ghát đông sơn nguyên Đê can cũng rất cao nên chắn hết lượng mưa gió nên gây ra khô hạn hiếm mưa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )