dãy kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần về mức độ hoạt động hoá học A) Cu,Fe,Al,Mg,Na,K B) Fe,Al,Cu,Mg,K,Na C) K,Na,Mg,Al,Fe,Cu D) Cu,Fe,Al,K,N

Question

dãy kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần về mức độ hoạt động hoá học
A) Cu,Fe,Al,Mg,Na,K
B) Fe,Al,Cu,Mg,K,Na
C) K,Na,Mg,Al,Fe,Cu
D) Cu,Fe,Al,K,Na,Mg

in progress 0
Josephine 3 ngày 2021-12-06T15:09:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:10:27+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần về mức độ hoạt động hoá học

  A) Cu,Fe,Al,Mg,Na,K

  B) Fe,Al,Cu,Mg,K,Na

  C) K,Na,Mg,Al,Fe,Cu

  D) Cu,Fe,Al,K,Na,Mg

  0
  2021-12-06T15:10:35+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

  Dãy hoạt động theo chiều giảm dần là:

  Li K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag ….

  ->C

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )