Đây là phản ứng gì? C + O$_{2}$ -> CO$_{2}$

Question

Đây là phản ứng gì?
C + O$_{2}$ -> CO$_{2}$

in progress 0
Faith 5 ngày 2021-12-04T17:35:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:36:46+00:00

  Là phản ứng hóa hợp, đồng thời là phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng cháy nhé

  0
  2021-12-04T17:37:19+00:00

  Đáp án:

   phản ứng hóa hợp

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )