đây là tất cả điểm của mình mn làm có tâm xiuuuuuuuuuuuuuu nhennnnnnnnnnnnnnnn Viết 1 đoạn văn nêu suy nghĩ của em về đoàn kết

Question

đây là tất cả điểm của mình mn làm có tâm xiuuuuuuuuuuuuuu nhennnnnnnnnnnnnnnn
Viết 1 đoạn văn nêu suy nghĩ của em về đoàn kết

in progress 0
Alice 19 phút 2021-09-16T18:19:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:20:43+00:00

  Trong cuộc sống, đoàn kết giúp chúng ta có đủ sức mạnh để làm nên lớn, để tồn tại và vượt qua những thử thách của cuộc sống. Vậy thế nào là đoàn kết? Đoàn kết là mọi người gắn bó, đồng tâm nhất trí với nhau thành một khối vững chắc, cùng hành động để đạt được một mục đích nhất định. Thực tế đã chứng minh, Việt Nam ta có được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay là nhờ đoàn kết của toàn thể nhân dân. Trong lịch sử, dân ta đoàn kết trong lao động sản xuất, chống ngự thiên tai để bảo vệ mùa màng và tính mạng của mình. Suốt chiều dài lịch sử, nước ta từng bị các triều đại phong kiến phương Bắc xâm lược. Nhưng dân tộc Việt Nam ta đã đoàn kết chiến đâu và giành thắng lợi vẻ vang. Trong thực tế, chúng ta cần phải quý trọng, yêu quý người thân trong gia đình. Nếu gia đình không đoàn kết thì không phải là một gia đình hạnh phúc. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội. Gia đình có hòa thuận thì đất nước mới vững mạnh. Trong học tập, bạn học yếu được bạn học khá giúp đỡ sẽ mau tiến bộ, kết quả học tập của lớp sẽ đi lên. Đòan kết sẽ tăng thêm sức mạnh cho chúng ta trong quyá trình học tập, lao động và rèn luyện nhân cách. Vì thế, mỗi người hãy rèn cho mình một tinh thần đoàn kết.

  0
  2021-09-16T18:21:07+00:00

            Từ ngàn đời xưa , qua bao nhiêu biến cố lịch sử hay qua các câu chuyện cổ tích , chúng ta đều có thể thấy dân tộc ta có một tinh thần đoàn kết đáng tự hào . Đoàn kết là gì ? Đoàn kết nghĩa là cùng nhau hợp tác lại , cùng hoạt động để được mục đích chung . Tại sao nói cần phải đoàn kết ? Chúng ta đều đã đọc qua câu chuyện ” bó đũa ” và hiểu nội dung của nó . Một chiếc đũa ta có thể bẻ dễ dàng , nhưng nhiều chiếc đũa thì không . Câu chuyện nhỏ , nhưng lại gửi đến cho ta một thông điệp to lớn cũng như bài học về sự đoàn kết . Trong cuộc sống ,  làm việc đơn lẻ sẽ khó mà thành công , lại mất thời gian , nhưng khi hoạt động trong nhóm nhiều người với lòng đoàn kết vững mạnh , công việc sẽ hoàn thành nhanh chóng và đạt lợi ích cao . Đoàn kết chính là để chúng ta gắn bó với nhau hơn, cũng là để đạt được kết quả cao hơn . Chúng ta có thấy sự đoàn kết , cái sự cao đẹp ấy ở khắp nơi , thấy ở những học sinh cùng chung sức làm bài , thấy ở những cái cây cùng chụm lại chắn lũ , thấy ở những loài động vật đoàn kết để kiếm ăn và chống lại kẻ thù. Đoàn kết là vậy đấy , đơn giản mà lại vĩ đại , diệu kỳ , nó quyết định tất cả . Thế mới có câu ” Đoàn kết là sức mạnh ” .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )