Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là bazơ? A: NaOH, KOH, Fe(OH)2 . B: KOH, Ca(OH)2 , FeCl3 . C: CaO, CaCl2 , Ba(OH)2 . D: C2 H5 OH, Ca(OH)2 , H2

Question

Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là bazơ?
A:
NaOH, KOH, Fe(OH)2 .
B:
KOH, Ca(OH)2 , FeCl3 .
C:
CaO, CaCl2 , Ba(OH)2 .
D:
C2 H5 OH, Ca(OH)2 , H2 SO4
Cặp chất nào sau đây khi phản ứng với nhau thì thu được khí H2 ?
A:
Fe, O2 .
B:
CuO, dung dịch H2 SO4 .
C:
Mg, dung dịch HCl
D:
C, O2 .

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-12-06T19:21:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:22:31+00:00

  Câu 1: A 

  Câu 2: C

  0
  2021-12-06T19:23:03+00:00

  Đáp án:

   1A 2C

  Giải thích các bước giải:

  1)  Chọn A

  Loại B do FeCl3 là muối

  Loại C do CaO và CaCl2.

  Loại D do có C2H5OH và H2SO4

  2) Chọn C

  Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )