Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần * 1 điểm Br, Cl, F, I. I, Br, Cl, F. F, Br, I, Cl. F, Cl, Br, I.

Question

Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần * 1 điểm
Br, Cl, F, I.
I, Br, Cl, F.
F, Br, I, Cl.
F, Cl, Br, I.

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-07-12T16:30:13+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:31:28+00:00

  Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần : `I, Br, Cl, F.`

  Giải thích :

  – Các nguyên tố trên đều thuộc nhóm `VIIA`.

  – Trong cùng một nhóm `A`, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính phi kim của nguyên tố giảm dần : `I < Br < Cl < F`

  0
  2021-07-12T16:31:45+00:00

  Em tham khảo nha :

  B. I,Br,Cl,F

  Vì trong 1 chu kì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính phi kim tăng dần

  Vì trong 1 nhóm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính phi kim giảm dần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )