dãy tỉ số bằng nhau có mấy công thức ạ giúp mình với

Question

dãy tỉ số bằng nhau có mấy công thức ạ
giúp mình với

in progress 0
Savannah 30 phút 2021-09-14T01:55:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T01:57:00+00:00

  Dãy tỉ số bằng nhau:

  $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=\frac{a\pm b\pm c}{d\pm e \pm f}$ 

  0
  2021-09-14T01:57:16+00:00

  $\frac{a}{b}$ $=$ $\frac{c}{d}$ $=$ $\frac{e}{f}$ $=$ $\frac{a+c+e}{b+d+f}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )