Đề bài : tính a) A = 44.66+34.41: 3+7+11+…+79 b) B=1+2+3+…+200 : 6+8+10 +…+34

Question

Đề bài : tính
a) A = 44.66+34.41: 3+7+11+…+79
b) B=1+2+3+…+200 : 6+8+10 +…+34

in progress 0
Valerie 5 tháng 2021-07-13T03:03:42+00:00 1 Answers 6 views 1

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:05:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A= 44.66+34.41
  A= (41+3) . 66 + 34 . 41
  A= 41 . 66 + 3.66 +34.41
  A= 41.(66+34)+ 3.66
  A= 41.100+3.66
  A= 4100+198
  A= 4298
  Xét mẫu số:
  Số số hạng là :
  (79+3):4+1= 20 (số)
  Tổng của mẫu số là:
  (79+3).20:2= 820
  Vậy A= $ \frac{4928}{820} $ ​

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )