Đề: Bán một cái quạt máy với giá 336000 đồng thì đc lãi 12 phần trăm so với tiền vốn.Tính tiền vốn của một cái quạt máy.

Question

Đề: Bán một cái quạt máy với giá 336000 đồng thì đc lãi 12 phần trăm so với tiền vốn.Tính tiền vốn của một cái quạt máy.

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-10T08:10:24+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:11:26+00:00

  Bài giải:

  Số tiền lãi khi bán cái quạt máy là:

  336000×12%=336000×12:100=40320 (đồng)

  Tiền vốn của một cái quạt máy là:

  336000-40320=295680 (đồng)

  Đáp số: 295680 đồng

  0
  2021-10-10T08:11:34+00:00

    Số tiền lãi của cái quạt máy là :

     `336000:100×12=40320` ( đồng )

    Số tiền vốn mua cái quạt là :

     `336000-40320=295680` ( đồng )

                        Đáp số : `295680` đồng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )