để đánh số trang của 1 quyển sách dày 132 trang , cần dùng bao nhiêu chữa số !?????

Question

để đánh số trang của 1 quyển sách dày 132 trang , cần dùng bao nhiêu chữa số !?????

in progress 0
Genesis 4 tháng 2021-08-25T15:32:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:34:12+00:00

  Đáp án:

   288 chữ số

  Giải thích các bước giải:

   Đánh các chữ số từ 1 đến 9 gồm : 9 chữ số

  Từ 10 đến 99 có:

  $(99-10):1+1=90$ (số)

  Đánh các chữ số từ 10 đến 99 cần dùng:

  $90.2=180$ (chữ số)

  Từ 100 đến 132 có:

  $(132-100):1+!=33$ (số)

  Đánh các chữ số từ 100 đến 132 cần dùng:

  $33.3=99$ (chữ số)

  Vậy cần dùng tất cả :

  $9+180+99=288$ (chữ số)

  0
  2021-08-25T15:34:17+00:00

  Từ 1 đến 9 có 9 chữ số 

  Từ 10 đến 99 có : ( 99-10+1)nhân 2 = 180 ( chữ số )

  Từ 100 đến 132 có : ( 132-100+1)nhân 3 = 99 ( chữ số )

  Vậy cần dùng số chữ số là : 9+180+99=288 ( chữ số )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )