Để đánh số trang từ 1 đến 130 . Bạn An phải viết tất cả bao nhiêu chữ số

Question

Để đánh số trang từ 1 đến 130 . Bạn An phải viết tất cả bao nhiêu chữ số

in progress 0
Arya 1 năm 2021-07-20T19:05:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T19:07:27+00:00

  Từ 1 đến 9 có 9 chữ số.

  Từ 10 đến 99 có: (99 – 10) : 1 + 1 = 90(số)

  Từ 100 đến 130 có: (130 – 100) : 1 + 1 = 31(số)

  Vậy bạn An phải viết tất cả là:

          9 + 90 . 2 + 31 . 3 = 282(chữ số)

                                          Đáp số: 282 chữ số.

  Chúc học tốt!!!

  0
  2021-07-20T19:07:45+00:00

  $\text{Từ 1 → 9 có 9 số là 1 chữ số .}$
  $\text{Từ 10 → 99 có 90 số có 2 chữ số .}$
  $\text{Từ 100 → 130 có 31 số có 3 chữ số .}$
  $\text{Bạn An phải viết tất cả chữ số là :}$
  $\text{1 . 9 + 90 . 2 + 31 . 3 = 282 ( chữ số )}$
  $\text{⇒ Vậy bạn An phải viết tất cả là : 282 chữ số }$
  $\text{Chúc bạn học tốt ^^}$
  $\text{( Mong Admin đừng Xóa )}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )