Để hòa tan hoàn toàn 3,48 gam hh gồm fe304 , feo, fe2o3( số mol feo= số mol fe2o3) thì phải dùng một lượng vừa đủ dd hcl 12,5% a. Tính m dd hcl 12,5%

Question

Để hòa tan hoàn toàn 3,48 gam hh gồm fe304 , feo, fe2o3( số mol feo= số mol fe2o3) thì phải dùng một lượng vừa đủ dd hcl 12,5%
a. Tính m dd hcl 12,5%
b. Tính nồng độ % của các chất trong dd thu đc . Giả sử lượng Hcl bay hơi ko đáng kể

in progress 0
Margaret 14 phút 2021-09-14T13:22:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T13:23:56+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {m_{{\rm{dd}}\,{\rm{HCl}}}} = 35,04g\\
  b)\\
  {C_\% }FeC{l_2} = 4,95\% \\
  {C_\% }FeC{l_3} = 12,66\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  hh:FeO,F{e_2}{O_3}\\
  {n_{FeO}} = {n_{F{e_2}{O_3}}} = a\,mol\\
   \Rightarrow 72a + 160a = 3,48 \Rightarrow a = 0,015\,mol\\
  FeO + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}O\\
  F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O\\
  {n_{HCl}} = 0,015 \times 2 + 0,015 \times 6 = 0,12\,mol\\
  {m_{{\rm{dd}}\,{\rm{HCl}}}} = \dfrac{{0,12 \times 36,5}}{{12,5\% }} = 35,04g\\
  b)\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 3,48 + 35,04 = 38,52g\\
  {n_{FeC{l_2}}} = {n_{FeO}} = 0,015\,mol\\
  {n_{FeC{l_3}}} = 2{n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,03\,mol\\
  {C_\% }FeC{l_2} = \dfrac{{0,015 \times 127}}{{38,52}} \times 100\%  = 4,95\% \\
  {C_\% }FeC{l_3} = \dfrac{{0,03 \times 162,5}}{{38,52}} \times 100\%  = 12,66\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )