Để hòa tan hoàn toàn 33,8 g hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào 450ml dd H2SO4 3M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

Question

Để hòa tan hoàn toàn 33,8 g hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào 450ml dd H2SO4 3M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-06T17:14:36+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:16:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  Bảo toàn nguyên tố với H , ta có :

  $n_{H2O} = n_{H2SO4} = 0,45.3 = 1,35(mol)$

  Bảo toàn khối lượng , ta có :

  $m_{hh} + m_{H2SO4} = m_{muối} + m_{H2O}$
  $⇒ m_{muối} = 33,8 + 1,35.98 – 1,35.18 = 141,8(gam)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )