để hòa tan hoàn toàn 4,8 gam oxit kim loại M (hóa trị II) cần dùng vừa đủ 100ml dung dịch H2SO4 0,6M, sau khi phản ứng thu đc dung dịch chứa muối MSO

Question

để hòa tan hoàn toàn 4,8 gam oxit kim loại M (hóa trị II) cần dùng vừa đủ 100ml dung dịch H2SO4 0,6M, sau khi phản ứng thu đc dung dịch chứa muối MSO4 tương ứng. Công thức hóa học của oxit kim loại M là :
A. MgO
B. CaO
C. Cuo
D. BaO

in progress 0
Maya 5 ngày 2021-12-04T05:49:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:51:05+00:00

  Ta có $n_{h2sO4}$=$0,06$ 

  Phương trình hóa học là:

     MO + $H_{2}$$SO_{4}$ → $MSO_{4}$ +$H_{2}$O 

  ⇒$n_{MO}$= $\frac{0.06.1}{1}$=$0.06$

  Lại có $m_{MO}$=$4,8$(g) 

  ⇒$M_{MO}$= $\frac{m}{n}$= $\frac{4.8}{0.06}$ =$ 80(g/mol)$ 

  ⇒$M_{M}$ =$ 64$ $ (g/mol)$ 

  Công thức hóa học của oxit kim loại M là :$ CuO$ 

  Chọn ý C

  0
  2021-12-04T05:51:50+00:00

  nH2SO4= 0,06 mol 

  MO+ H2SO4 -> MSO4+ H2O 

  => nMO= 0,06 mol 

  => $M_{MO}= \frac{4,8}{0,06}$= 80= M+16

  => M= 64 (Cu) 

  => Chọn C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )