Để làm sản phẩm học trò tiết học stem môn công nghệ lớp sáu mỗi học sinh khối sáu là chuẩn bị nguyên liệu làm món nộm rau muống rau muống thịt lợn tôm

Question

Để làm sản phẩm học trò tiết học stem môn công nghệ lớp sáu mỗi học sinh khối sáu là chuẩn bị nguyên liệu làm món nộm rau muống rau muống thịt lợn tôm nõn và một số nguyên liệu khác trong đó khối thịt lợn và tôm nõn theo thứ tự 5 % và1/10 khoi luong rau muống biết khối lượng rau muống của nhóm bạn nam là 1000g tính khối lượng thịt lợn và tôm nõn làm nhóm bạn nam đã chuẩn bị

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-08-07T20:26:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:27:34+00:00

  Khối lượng thịt lợn mà nhóm bạn nam đã chuẩn bị là:

     `1000.5%=50(g)`

  Khối lượng tôm nõn mà nhóm bạn nam chuẩn bị là:

     `1000 . 1/10=100(g)`

   

  0
  2021-08-07T20:27:50+00:00

  Đáp án: 50g và 100g.

   

  Giải thích các bước giải:

   Khối lượng thịt lợn đã chuẩn bị là:

  $1000.5\%  = 1000.\dfrac{5}{{100}} = 50\left( g \right)$

  Khối lượng tôm nõn đã chuẩn bị là:

  $1000.\dfrac{1}{{10}} = 100\left( g \right)$

  Vậy khối lượng thịt lợn và tôm nõn đã chuẩn bị là 50g và 100g.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )