Đề :ở đậu hà Lan gen A quy định thân cao ,gen a quy định thân thấp .Theo dõi sự duy truyền người ta thu được F1 100% thân cao F2 90% thân cao 30% thân

Question

Đề :ở đậu hà Lan gen A quy định thân cao ,gen a quy định thân thấp .Theo dõi sự duy truyền người ta thu được F1 100% thân cao F2 90% thân cao 30% thân thấp .Hãy biện luận và vẽ sơ đồ lau từ P đến F2
Giải giúp mình cần liền ạ

in progress 0
Ayla 21 phút 2021-09-10T02:37:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:38:30+00:00

  Quy ước gen:

  A. Thân cao      a. Thân thấp

  F1 100% thân cao=> P là 2 bố mẹ thuần chủng khác kiểu gen

  a, Sơ đồ lai:

  P. AA      ×       aa

  G. A                  a

  F1:100%Aa ( thân cao )

  F1×F1:Aa ×      Aa

  G.       A,a           A,a

  F2: 1AA:2Aa:1aa

  ( 3 thân cao: 1 thân thấp)

   

  0
  2021-09-10T02:39:26+00:00

  Đáp án:

  – Xét sự phân li ở đời F2:

  Thân cao : Thân thấp = 90% : 30% = 3 : 1

  → Tuân theo quy luật phân li của Menđen

  – F2 có 4 kiểu tổ hợp = 2 giao tử × 2 giao tử

  → F1 dị hợp kiểu gen trội

  – F1 thu được 100% thân cao

  → F1 đồng tính kiểu hình trội 

  → P thuần chủng tương phản kiểu gen

  * Sơ đồ lai:

  P:                                 AA                                              ×                                    aa

  $G_{P}$:                           A                                                                                      a

  F1:                                                                  Aa (100% Thân cao)

  F1 × F1:                        Aa                                                ×                                          Aa

  $G_{F1}$:                          A; a                                                                                         A; a

  F2:                                                                              AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Thân cao : 25% Thân thấp

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )