Để phản ứng hoàn toàn với một dung dịch chứa FeSO4 được acid hoá bằng H2SO4 loãng cần dùng 20 ml dung dịch KMnO4 0,1N. Tính lượng FeSO4 có trong dung

Question

Để phản ứng hoàn toàn với một dung dịch chứa FeSO4 được acid hoá
bằng H2SO4 loãng cần dùng 20 ml dung dịch KMnO4 0,1N. Tính lượng
FeSO4 có trong dung dịch đó biết rằng phản ứng tạo ra MnSO4 và
Fe2(SO4)3.

in progress 0
Clara 1 tháng 2021-08-05T15:53:11+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:54:22+00:00

  Đáp án:

  \({m_{FeS{O_4}}} = 1,52g\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  10FeS{O_4} + 2KMn{O_4} + 8{H_2}S{O_4} \to 5F{e_2}{(S{O_4})_3} + {K_2}S{O_4} + 2MnS{O_4} + 8{H_2}O\\
  {n_{KMn{O_4}}} = 0,02 \times 0,1 = 0,002mol\\
  {n_{FeS{O_4}}} = {5_{KMn{O_4}}} = 0,01mol\\
  {m_{FeS{O_4}}} = 0,01 \times 152 = 1,52g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )