Để viết được một công thức cấu tạo mạch nhánh thì ít nhất cần mấy nguyên tử cacbon? * A 3 B 4 C 5 D 2

Question

Để viết được một công thức cấu tạo mạch nhánh thì ít nhất cần mấy nguyên tử cacbon? *
A 3
B 4
C 5
D 2

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-10-27T21:15:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:16:45+00:00

  B. 4

   

  0
  2021-10-27T21:17:13+00:00

  Đáp án:

  Để viết được một công thức cấu tạo mạch nhánh thì ít nhất cần mấy nguyên tử cacbon? *

  A 3

  B 4

  C 5

  D 2

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )