đem 5,4 gam al phản ứng vừa hết với cl thu được v lít khí (đktc)a) tìm vb) tìm khối lượng của hcl

Question

đem 5,4 gam al phản ứng vừa hết với cl thu được v lít khí (đktc)a) tìm vb) tìm khối lượng của hcl

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-08-23T19:10:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:12:03+00:00

  Bạn xem hình dưới…

   

  dem-5-4-gam-al-phan-ung-vua-het-voi-cl-thu-duoc-v-lit-khi-dktc-a-tim-vb-tim-khoi-luong-cua-hcl

  0
  2021-08-23T19:12:17+00:00

  Đáp án:

  Có :$n_{Al}$ = $\frac{5,4 }{27}$ =0,2

  PTHH : 2Al +6HCl → 2Al$Cl_{3}$ +3$H_{2}$ 

               2      6                                 3              (mol)

               0,2  0,6                               0,3             (mol)

  a,$V_{H}$ =0,3 . 22,4 =7,72 (l)

  b, $m_{HCl}$ = 0,6 . (1+35,5)=21,9 (g)

                      

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )