“Đêm. Thành phố lên đèn như sao sa. Màn sương dày dần lên, cảnh vật mờ đi trong một màu trắng đục. Tôi như một lữ khách thích giang hồ với hồn thơ lai

Question

“Đêm. Thành phố lên đèn như sao sa. Màn sương dày dần lên, cảnh vật mờ đi trong một màu trắng đục. Tôi như một lữ khách thích giang hồ với hồn thơ lai láng, tình người nồng hậu bước xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền này xưa kia chỉ dành cho vua chúa. […] Trong khoang thuyền, dàn nhạc gồm đàn tranh, đàn bầu, tì bà, nhị, đàn tam. Ngoài ra còn có đàn bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp.”
a. Tìm câu đặc biệt trong đoạn văn trên và cho biết tác dụng của câu đặc biệt đó?
b. Trong đoạn văn trên câu nào là câu rút gọn? Rút gọn như vậy để làm gì?
c. Thành phần nào của câu được rút gọn? Khôi phục những thành phần câu được rút gọn?
d. Tìm và nêu ý nghĩa của trạng ngữ trong đoạn văn trên?

in progress 0
Adeline 28 phút 2021-09-10T12:41:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:42:23+00:00

  a.

  Câu đặc biệt : Đêm.

  Tác dụng : Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn

  b.

  Câu rút gọn : Ngoài ra còn có đàn bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp

  Tác dụng của việc rút gọn : tránh gây rườm rà , dài dòng dẫn đến lặp từ cho câu

  c. 

  Thành phần của câu “Ngoài ra còn có đàn bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp” được rút gọn là chủ ngữ

  Khôi phục : Ngoài ra , trong khoang thuyền còn có đàn bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp

  d.

  Trạng ngữ : Đêm , trong khoang thuyền , để gõ nhịp

  Ý nghĩa :

  -Đêm : trạng ngữ chỉ thời gian 

  -Trong khoang thuyền: trạng ngữ chỉ địa điểm , nơi chốn

  -Để gõ nhịp : trạng ngữ chỉ mục đích

                                                           CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ

  0
  2021-09-10T12:42:26+00:00

  a) Câu đặc biệt: Đêm => Xác định thời gian

  b) Câu rút gọn: Ngoài ra còn có đàn bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp

  c) Thành phần chủ ngữ. Khôi phục thành phần câu được rút gọn: Dàn nhạc (còn có đàn bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp).

  d) Trạng ngữ: Trong khoang thuyền => Trạng ngữ chỉ nơi chốn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )