Dịch Câu: Trời hôm nay nhiều mây cực

Question

Dịch Câu: Trời hôm nay nhiều mây cực

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-12-06T09:08:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:09:52+00:00

  It’s cloudly today

  0
  2021-12-06T09:09:55+00:00

  today it is very cloudy

  chú ý :

  it: nghĩa nó hoặc trời

  Huy Voương 2k_5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )