Điền cặp từ đồng âm vào chỗ trống : Trên trang đầu của tờ ………có in hình một con……… Giải hộ em ạ

Question

Điền cặp từ đồng âm vào chỗ trống :
Trên trang đầu của tờ ………có in hình một con………
Giải hộ em ạ

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-12-01T17:25:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:26:32+00:00

  Trên trang đầu của tờ báo có in hình một con báo.

  – Báo 1: chỉ tờ báo (báo cáo).

  – Báo 2: chỉ con báo (một loại động vật).

  0
  2021-12-01T17:26:53+00:00

  Trên trang đầu của tờ …báo……có in hình một con….báo…..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )