Điền cặp từ trái nghĩa hoặc đồng nghĩa chỗ (…): Trong …. ngoài… …. ngọt …. bùi…

Question

Điền cặp từ trái nghĩa hoặc đồng nghĩa chỗ (…):
Trong …. ngoài…
…. ngọt …. bùi…

in progress 0
Harper 1 giờ 2021-09-14T12:50:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:52:13+00:00

  Tron trắng ngoài xanh .

  Chia ngọt sẻ bùi .

  0
  2021-09-14T12:52:17+00:00

  Trong …. ngoài… `->` Trong tốt ngoài xấu (Trái nghĩa)

  …. ngọt …. bùi… `->` Chia ngọt sẻ bùi 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )