điều kiện thuận lợi nào giúp cho động vật ở môi trường thuận lợi đa dạng và phong phú hơn động vật ổ môi trường khắc nghiệt

Question

điều kiện thuận lợi nào giúp cho động vật ở môi trường thuận lợi đa dạng và phong phú hơn động vật ổ môi trường khắc nghiệt

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-07-18T20:30:47+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:31:57+00:00

   Những thuận lợi:

  + môi trường sống

  + thức ăn

  + sinh sản

  + tập tính 

  +…

  Ở môi trường khác nghiệt:

  + môi trờng sống hạn hẹp

  + thức ăn ít, nguồn nước thiếu

  + tập tính ít

  + sinh sản hạn hẹp

  → khi sống ở môi trường thận lợi thì sinh ật sống có hả năng phát triển tốt hơn, môi trường sống, tập tính, khả năng sinh sản của loài tốt hơn → động vật sẽ đa dạng và phong phú hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )