Định nghĩa từ tượng hình và từ tượng thanh quyết xả hết trong tối nay :Đ

Question

Định nghĩa từ tượng hình và từ tượng thanh
quyết xả hết trong tối nay :Đ

in progress 0
Valerie 1 tuần 2021-12-02T18:44:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:46:13+00:00

   từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh và từ tượng hình thì mô phỏng hình dáng, kích thước. Từ tượng thanh: Là những từ mô phỏng âm thanh của thiên nhiên, động vật và con người.

  0
  2021-12-02T18:46:38+00:00
  • Từ tượng hình: Là những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.  Ví dụ: Móm mém, rón rén, xồng xộc, vật vã, rũ rượi, lòe loẹt…
  • Từ tượng thanh: Là các từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên hoặc âm thanh của con người. Ví dụ: Ríu rít, thủ thỉ, líu lo, vi vu…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )