Đổ 30ml rượu etylic nguyên chất vào 90 ml nước được 120ml dung dịch rượu. Tính độ rượu của dung dịch rượu thu được.

Question

Đổ 30ml rượu etylic nguyên chất vào 90 ml nước được 120ml dung dịch rượu. Tính độ rượu của dung dịch rượu thu được.

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-10-27T07:37:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:38:49+00:00

  Dr = V rượu/ Vhh rượu * 100% = 30/120 * 100%= 25độ

   

  0
  2021-10-27T07:39:11+00:00

  Đáp án:

  Ta có: 

  $\frac{30}{120}.100=25$ 

  Vậy rượu trên là rượu 25

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )