độ tan của MgSO4 ở 10oC và 70oC lần lượt là 22 và 54,6. Làm lạnh 250 g dung dịch MgSO4 bão hoà ở 70oC xuống 10oC. Tính số gam MgSO4.5H2O tách ra khỏi

Question

độ tan của MgSO4 ở 10oC và 70oC lần lượt là 22 và 54,6. Làm lạnh 250 g dung dịch MgSO4 bão hoà ở 70oC xuống 10oC. Tính số gam MgSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch sau khi làm lạnh.

in progress 0
Remi 3 tuần 2021-07-11T13:17:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:18:09+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  `m_{MgSO_4 . 5H_2O}=110,502g`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: Ở `70°C`

  Cứ `54,6g MgSO_4` hòa vào `100g` `H_2O` sẽ tạo `154,6g` dung dịch bão hòa

  Vậy trong `250g` dung dịch bão hòa sẽ có khối lượng `MgSO_4` là:

  `m_{MgSO_4(trước)}={250.54,6}/{154,6}=88,3g`

  Gọi số mol tinh thể `MgSO_4. 5H_2O` là `a` `mol`

  `=> m_{MgSO_4(kết.t i nh)}=120a g`

  `=> m_{MgSO_4(sau)}=(88,3-120a)g`

  Mặt khác:

  Khối lượng dung dịch sau khi kết tinh là:

  `m_{ddsau}=(250-210a)g`

  Khi đó: Ở `10°C`

  Cứ `22g MgSO_4` hòa vào `100g H_2O` tạo `122g` dung dịch bão hòa

  Vậy `(88,3-120a)g MgSO_4` vào vào nước tạo `(250-210a)g` dung dịch bão hòa

  `=> 22(250-210a)=122(88,3-120a)`

  `=> 10020a=5272,6`

  `=> a=0,5262`

  Khối lượng `MgSO_4 . 5H_2O` kết tinh là:

  `m_{MgSO_4 . 5H_2O}=0,5262.210=110,502g`

  0
  2021-07-11T13:18:46+00:00

  $C\%_{\rm bh(10^oC)}=\dfrac{22.100}{22+100}=18,03\%$

  $C\%_{\rm bh (70^oC)}=\dfrac{54,6.100}{54,6+100}=35,32\%$

  $\to m_{MgSO_4(dd 70^oC)}=250.35,32\%=88,3g$

  Đặt $x$ là số mol $MgSO_4.5H_2O$ kết tinh.

  Sau kết tinh:

  $m_{MgSO_4(dd 10^oC)}=88,3-120x(g)$

  $m_{dd 10^oC}=250-210x(g)$

  $\to 88,3-120x=18,03\%(250-210x)$

  $\to x=0,52625$

  Vậy $m_{\text{tinh thể}}=210x=110,5125g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )