đọc câu chuyện Cuộc họp của loài chim.Em hãy hình dung lại trình tự buổi họp của loài chim rồi đóng vai một nhân vật trong câu chuyện để ghi biên bản

Question

đọc câu chuyện Cuộc họp của loài chim.Em hãy hình dung lại trình tự buổi họp của loài chim rồi đóng vai một nhân vật trong câu chuyện để ghi biên bản cuộc họp đó.

in progress 0
Eden 14 phút 2021-10-18T09:29:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-18T09:31:07+00:00

    Sau buổi họp báo và tôi là một loài chim bồ câu với thân hình , toàn thân một màu trắng . Tôi duơng mình đưa ra ý kiến về loài chim… mọi người đều tắm tấp khen ngợi và đồng ý với ý kiến của tôi.Từ đó mỗi khi có cuộc họp của loài chim thì không thể thiếu chú chim bồ câu trắng này

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )