đọc đoạn trích sau : “Quân Thanh sang xâm lược nước ta… không nói trước” a, những lời văn trên được Quang Trung nói ra ở đâu, chỉ rõ nội dung chính

Question

đọc đoạn trích sau : “Quân Thanh sang xâm lược nước ta… không nói trước”
a, những lời văn trên được Quang Trung nói ra ở đâu, chỉ rõ nội dung chính của những lời nói đó
b, đoạn văn này giống với thể loại gì trong văn học cũ, ghi rõ tên tác phẩm và tác giả

in progress 0
Maya 6 ngày 2021-12-03T23:02:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:03:22+00:00

  a, Những lời văn trên được Quang Trung nói ra trong bài chỉ dụ quân sĩ của ông.

  – Nội dung chính của những lời nói đó là:

  – Ý thức cao về chủ quyền đất nước.

  – Hiểu rõ dã tâm của phong kiến phương Bắc.

  – Tự hào về công lao đánh đuổi ngoại xâm của cha ông ta.

  – Tin tưởng ở chính nghĩa của cuộc hành binh diệt Thanh lần này.

  b, Đoạn văn này giống với thể loại hịch trong tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )