Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâ

Question

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
a) Tìm các trạng ngữ trong đoạn trích trên
b) Câu đầu của đoạn văn có sử dụng biện pháp đảo trật tự từ trong một cụm từ, hãy chỉ ra từ nào đã được đảo
c) Ở cuối đoạn văn có một loạt động từ được sử dụng, hãy kể tên và phân tích giá trị

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-08-04T20:41:44+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-04T20:43:11+00:00

    a) từ xưa đến nay

    b) nông nàn yêu nước –>  yêu nước nồng nàn

    c)  sôi nổi, kết thành, lướt qua, nhấn chìm–> làm nổi bật sức mạnh to lớn của lòng yêu nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )