Đổi: 0,25 giờ =……giờ…phút Nêu cách đổi

Question

Đổi: 0,25 giờ =……giờ…phút
Nêu cách đổi

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-05T09:39:35+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T09:40:49+00:00

  Đổi: 0,25 giờ =15 phút

  cách làm:lấy 15p chia cho 60p = 0,25

  Vì 1 h có 60p nên lấy 15p : 60p

  0
  2021-10-05T09:41:18+00:00

  Đáp án:

  $0,25$ giờ = $\dfrac{25}{100}$  = \dfrac{1}{4}$ giờ 

  Đổi $ \dfrac{1}{4}$giờ  $= 60 \times \dfrac{1}{4}  = 15$ phút

  Vậy $0,25$ giờ$ = 0$ giờ $15$ phút

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )