Đội uom cây nhận ươm 10000 cây giống đội đã ươm được 3luong mỗi luống 2306cay hỏi đội còn phải ươm bao nhiêu cây giống nữa mới đủ số lượng

Question

Đội uom cây nhận ươm 10000 cây giống đội đã ươm được 3luong mỗi luống 2306cay hỏi đội còn phải ươm bao nhiêu cây giống nữa mới đủ số lượng

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-10-13T17:50:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:51:31+00:00

  3 luống ươm được là:
           2306×3= 6918[cây]

  Đội cần phải ươm thêm là:

           10000-6918= 3082[cây]

                              Đ/s: 3082 cây.  

   

  0
  2021-10-13T17:52:21+00:00

                  Giải

  3 luống ươm được là:

           2306×3= 6918[cây]

  Đội cần phải ươm thêm là:

           10000-6918= 3082[cây]

                              Đ/s: 3082 cây

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )