Dòng biển chảy sát ven bờ phía đông nhật bản là A pê-ru B gơn-xtrim C cư-rô-xi -vô D ben-guê-la (Giải thích đáp án)

Question

Dòng biển chảy sát ven bờ phía đông nhật bản là
A pê-ru
B gơn-xtrim
C cư-rô-xi -vô
D ben-guê-la
(Giải thích đáp án)

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-18T04:32:36+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:33:39+00:00

  Dòng biển chảy sát ven bờ phía đông nhật bản là
  A pê-ru
  B gơn-xtrim
  C cư-rô-xi -vô
  D ben-guê-la

  0
  2021-09-18T04:34:19+00:00

  *Chúc bạn học tốt!*

  Dòng biển chảy sát ven bờ phía đông nhật bản là

  A pê-ru

  B gơn-xtrim

  C cư-rô-xi -vô

  D ben-guê-la

  (Cư-rô-xi-vô chảy ven bờ đông quần đảo Nhật Bản sang phía bờ biển miền tây lục địa Bắc Mĩ.)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )