Dòng điện xoay chiều: A. không có tác dụng từ. B. có tác dụng hóa học. C. có tác dụng từ. D. rất ít ứng dụng thực tế.

Question

Dòng điện xoay chiều:
A. không có tác dụng từ.
B. có tác dụng hóa học.
C. có tác dụng từ.
D. rất ít ứng dụng thực tế.

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-08-02T11:24:24+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:25:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Dòng điện xoay chiều:

  A. không có tác dụng từ.

  B. có tác dụng hóa học.

  C. có tác dụng từ.

  D. rất ít ứng dụng thực tế.

  0
  2021-08-02T11:26:06+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   Dòng điện xoay chiều :

  A.Không có tác dụng từ.

  B.Có tác dụng hóa học

  C. có tác dụng phát từ.

  D. Rất ít ứng dụng thực tế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )