động vật nguyên sinh sống tự do có đặc diểm gì, động vật nguyên sinh sống kí sinh có đặc điểm gì

Question

động vật nguyên sinh sống tự do có đặc diểm gì, động vật nguyên sinh sống kí sinh có đặc điểm gì

in progress 0
Brielle 4 tuần 2021-11-12T14:38:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:39:58+00:00

  Giải thích các bước giải:

   – Động vật nguyên sinh sống tự do có những đặc điểm là các cơ quan di chuyển (roi, lông bơi, chân giả) phát triển, dị dưỡng.

   – Động vật nguyên sinh sống kí sinh có những đặc điểm là cơ quan di chuyển (roi, lông bơi, chân giả) tiêu giảm hoặc không có. Sống hoại sinh, sinh sản vô tính (phân nhiều) cho số lượng rất lớn trong thời gian ngắn.

  0
  2021-11-12T14:40:23+00:00

  1)Động vật nguyên sinh sống tự do có đặc điểm:
  -Kích thước hiển vi và cơ thể chỉ có 1 tế bào.
  – Cơ quan di chuyển phát triển
  -Hầu hết dinh dưỡng kiểu động vật( dị dưỡng)
  -Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi .
  2)Động vật nguyên sinh sống ký sinh có đặc điểm:
  -Kích thước hiển vi và cơ thể chỉ có 1 tế bào.
  – Cơ quan di chuyển tiêu giảm hay kém phát triển
  -Dinh dưỡng kiểu động vật(dị dưỡng)
  – Sinh sản vô tính với tốc độ rất nhanh ( phân đôi và phân nhiều)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )