đốt cháy 2,8 g hỗn hợp khí metan và khí etilen thu được 3,36 lít khí co2 ở điều kiện tiêu chuẩn tính thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp đầu

Question

đốt cháy 2,8 g hỗn hợp khí metan và khí etilen thu được 3,36 lít khí co2 ở điều kiện tiêu chuẩn tính thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp đầu

in progress 0
Arya 1 năm 2021-07-24T01:50:26+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:51:34+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol $CH_4,C_2H_4$ lần lượt là $a,b$
  $⇒16a+28b=2,8$ (1)

  $CH_4+2O_2\xrightarrow{t^\circ}CO_2+H_2O\\\ a\to\qquad\qquad \,\,\,a\\ C_2H_4+3O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2CO_2+2H_2O\\ \ b\to\qquad\qquad\,\,\,\,\, 2b$

  $⇒n_{CO_2}=a+2b=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\ (mol)$ (2)

  Từ $(1), (2)⇒\begin{cases}a=0,35\\ b=-0,1\end{cases}$

  0
  2021-07-24T01:51:47+00:00

  Đáp án:

   Em xem lại đề nha

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  C{H_4} + 2{O_2} \xrightarrow{t^0} C{O_2} + 2{H_2}O\\
  {C_2}{H_4} + 3{O_2} \xrightarrow{t^0} 2C{O_2} + 2{H_2}O\\
  hh:C{H_4}(a\,mol),{C_2}{H_4}(b\,mol)\\
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\,mol\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  16a + 28b = 2,8\\
  a + 2b = 0,15
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,35;b =  – 0,1
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )