Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2ml khí oxi. a/Tính % V các khí có trong hỗn hợp b/Tính thể tích khí CO 2 sinh ra (Các kh

Question

Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2ml khí oxi.
a/Tính % V các khí có trong hỗn hợp
b/Tính thể tích khí CO 2 sinh ra (Các khí đo cùng điều kiện t 0 ,p)

in progress 0
Eden 1 tuần 2021-11-29T17:34:11+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T17:36:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Không biết làm 😀

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )