Đốt cháy 6,4 gam lưu huỳnh trong bình chứa 3,2 gam khí oxi. Chất nào còn dư sau phản ứng? (Cho S = 32; O = 16) *

Question

Đốt cháy 6,4 gam lưu huỳnh trong bình chứa 3,2 gam khí oxi. Chất nào còn dư sau phản ứng? (Cho S = 32; O = 16) *

in progress 0
Liliana 3 tuần 2021-11-19T11:20:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:21:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   n S=m S /M S=6,4 /32=0.2 mol

  n O2=m O2/ M O2=3,2/32=0.1 mol

  PTHH                S          +            O2           –>           SO2

  Mol ban đầu   0.2                     0.1

  Mol phản ứng 0.1       <–         0.1

  Mol dư           0.1                         0

       Vậy  S dư sau khi phản ứng (dư 0,1 mol)

  0
  2021-11-19T11:21:42+00:00

  nS = 6.4:32=0,2 mol

  nO2=3.2:32=0.1 mol

  PTPU: S+O2->SO2

             1    1       1

  sau phản ứng: 0,2/1>0.1/1 nên lưu huỳnh dư

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )