Đốt cháy hết 0,8g một nguyên tố R trong không khí,dẫn toàn bộ sản phẩm thu được qua nước vôi trong thì nước vôi trong bị đục và nặng thêm 1,6g. Xác đị

Question

Đốt cháy hết 0,8g một nguyên tố R trong không khí,dẫn toàn bộ sản phẩm thu được qua nước vôi trong thì nước vôi trong bị đục và nặng thêm 1,6g. Xác định nguyên tố R.

in progress 0
Jade 4 ngày 2021-12-06T17:11:33+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:12:36+00:00

  Đáp án:

   S (lưu huỳnh)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi hóa trị của R là n

  4R +nO2 –> 2R2On

  Dẫn R2On vào nước voi trong thì bình nặng thêm 1,6 gam

  -> mR2On=1,6

  BTKL: mR +mO2=mR2On -> mO2=1,6-0,8=0,8 gam -> nO2=0,8/32=0,025 mol

  -> nR=4nO2/n=0,1/n

  -> MR=0,8/(0,1/n)=8n -> thỏa mãn n=4 -> MR=32 -> R là S

  -> oxit là SO2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )