Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocacbon A thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 g nước. a. Xác định CTPT và viết CTCT các đồng phân có thể có của A. b. P

Question

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocacbon A thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 g nước.
a. Xác định CTPT và viết CTCT các đồng phân có thể có của A.
b. Phân biệt 2 nhóm đồng phân bằng phương pháp hóa học

in progress 0
Rose 2 tuần 2021-11-28T12:48:27+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:49:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: n CO2= V/22,4 = 8,96/22,4 = 0,4 (mol)  => nC=0,4 (mol)  =>mC=0,4 x 12 = 4,8 (g)

  n H2O= m/M=7,2/18= 0,4 (mol)  => nH2= 2 x nH2O= 2 x 0,4 = 0,8 (mol)  => mH= 0,8 (g)

  ta có: 

  m A= mC + mH

         = 4,8 + 0,8

         = 5,6 (g)

  Gọi CTPT của A là CxHy

  Ta có : 

  x : y = mC/12 : mH/1

         = 4,8/12 : 0,8 /1

         = 0,4 : 0,8

  => x : y = 1 : 2

  Vậy CTPT của A là CH2

  Và CH2 thì không hề có đồng phân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )