Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hchc X(chứa C,H,O) cần lượng vừa đủ 15,68l O2.Cho sản phẩm đốt cháy đi từ từ qua bình đựng dd nước vôi trong dư sinh ra 60g

Question

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hchc X(chứa C,H,O) cần lượng vừa đủ 15,68l O2.Cho sản phẩm đốt cháy đi từ từ qua bình đựng dd nước vôi trong dư sinh ra 60g kết tủa.Lọc,tách riêng kết tủa thấy khối lượng dd nước vôi giảm đi 22,8g so với khối lượng dd trước khi dẫn sản phẩm cháy vào.Hãy xác định CTPT X

in progress 0
Kinsley 4 ngày 2021-12-06T18:23:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:25:01+00:00

  Đáp án:

   C3H6O2

  Giải thích các bước giải:

  nO2=15,68/22,4=0,7 mol

   X + O2 —-> CO2 + H2O

  Sản phẩm cháy thu được là CO2 và H2O.

  Dẫn sản phẩm cháy qua Ca(OH)2 dư

  Ca(OH)2 + CO2 —-> CaCO3 + H2O

  Kết tủa là CaCO3 -> nCaCO3=60/100=0,6 mol=nCO2

  Mặt khác dung dịch nước vôi giảm đi 22,8 gam

  -> m dung dịch giảm=mCaCO3-(mCO2 +mH2O)=22,8

  -> mCO2+mH2O=60-228=37,2 gam -> mH2O=37,2-0,6.44=10,8 gam

  -> nH2O=0,6 mol

  Bảo toàn nguyên tố O:

  nO trong X + 2nO2=2nCO2 + nH2O

  -> nO trong X +0,7.2=0,6.2+0,6 -> nO trong X=0,4 mol

  -> 0,2 mol X chứa 0,6 mol C; 1,2 mol H và 0,4 mol O

  -> X chứa 3C; 6H và 2 O -> C3H6O2 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )