Đốt cháy hoàn toàn 1,76g sunfua của một kim loại có công thức MS trong oxi người ta thu được õit M2O3 và khí SO2. Để hòa tan hoàn toàn lươnhj M2O3 này

Question

Đốt cháy hoàn toàn 1,76g sunfua của một kim loại có công thức MS trong oxi người ta thu được õit M2O3 và khí SO2. Để hòa tan hoàn toàn lươnhj M2O3 này cần dùng một lượng vừa đủ axit sunfuric 29,4%. Nồng độ của muối M2(SO4)3 trong dung dịch thu được là 34,5%. Làm nguội dung dịch thấy có)) 2,9g tinh thể M2(SO4)3.nH2O tách ra và nồng độ dung dịch muối còn lại là 23%
a) M là kim loại nào?
b) Xác định công thức muối ngậm nước
c) Nếu lấy toàn bộ lượng khí sunfurơ sinh ra để điều chế dung dịch H2SO4 29,4% thì thu được Bao nhiêu g dung dịch trên? (Coi hiệu suất của cả quá trình là 100%)
*Đề thi hsg lớp 9. Mong mọi người giải nhanh giúp em với :((((

in progress 0
Delilah 22 phút 2021-09-09T12:50:31+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:52:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử M có hóa trị lớn nhất là n

  x là số mol của MS

  2MS + 4+n24+n2O2 → M2On + 2SO2

  x → 0,5x

  M2On + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2O

  0,5x →0,5xn → 0,5x

  BTKL: mM2On + mdd H2SO4 = mdd muối

  mdd muối = 0,5x.(2M+16n) + 0,5xn.98:36,75% = x.(M+141,3n) (1)

  C%M2(SO4)n = 0,5x.(2M+96n)x.(M+141,3n).100=41,67%0,5x.(2M+96n)x.(M+141,3n).100=41,67%⇒M=563n563n

  Vì n là hóa trị của kim loại nên n = 1; hoặc 2 hoặc 3

  Chỉ có n = 3 thì M = 56 (Fe) là thỏa mãn)

  ⇒x = 4,4:(56+32) = 0,05 mol

  mFe2(SO4)3 = 0,5x.400 = 10 gam

  Thay x; M; n vào (1) ⇒ m dd muối ban đầu = 24 gam

  Khi làm lạnh thì m dd muối còn lại = 24-5,62 = 18,38 gam

  mFe2(SO4)3 còn lại = 18,38.32,64% = 6 gam

  mFe2(SO4)3 bị tách ra = 10-6 = 4 gam ⇒mFe2(SO4)3 bị tách ra = 0,01 mol

  Khi làm lạnh dung dịch thì muối bị tách ra ở dạng tinh thể muối ngậm nước Fe2(SO4)3.nH2O

  mH2O bị tách ra = 5,62 – 4 = 1,62 gam ⇒ nH2O = 0,09 mol

  Ta có: 0,01.n = nH2O = 0,09 ⇒ n = 9

  Vậy muối Y tách ra là Fe2(SO4)3.9H2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )