Đốt cháy hoàn toàn 8g bột Ca trong O2 dư tính khối lượng oxit thu được sau phản ứng

Question

Đốt cháy hoàn toàn 8g bột Ca trong O2 dư tính khối lượng oxit thu được sau phản ứng

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-14T07:16:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:17:56+00:00

    $n_{Ca} = \frac{8}{40} = 0.2  (mol)$

  PTHH: $Ca + O_{2} \xrightarrow{t^o} CaO$

  Theo PTHH: $n_{CaO} = n_{Ca} = 0.2 (mol)$
    ⇒ $m_{CaO} = 0.2 \times 56 = 11.2 (g)$

  0
  2021-10-14T07:18:26+00:00

  Đáp án:

  $m_{CaO}=11,2g.$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{Ca}=\dfrac{8}{40}=0,2mol.$

  $PTPƯ:2Ca+O_2\xrightarrow{t^o} 2CaO$

  $Theo$ $pt:$ $n_{CaO}=n_{Ca}=0,2mol.$

  $⇒m_{CaO}=0,2.56=11,2g.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )