dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ 1:200000 và 1:500000 cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bn km trên thực địa

Question

dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ 1:200000 và 1:500000 cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bn km trên thực địa

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-08-11T04:14:05+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-11T04:15:25+00:00

    Với tỉ lệ của bản đồ 1:200000 thì 5 cm ở trên bản đồ bằng:10 km. Ta lấy 200000×5=1000000cm=10km

    Với tỉ lệ của bản đồ 1:500000 thì 5 cm ở trên bản đồ bằng:25 km. Ta lấy 500000×5=2500000cm=25km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )