dũng có nhiều hơn Minh 24 viên bi, biết rằng nếu Dũng cho Minh 6 viên bi thì số bi của Minh bằng 1/2 số bi của Dũng . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi

Question

dũng có nhiều hơn Minh 24 viên bi, biết rằng nếu Dũng cho Minh 6 viên bi thì số bi của Minh bằng 1/2 số bi của Dũng . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-15T03:28:17+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T03:29:58+00:00

  `Giải` :

  `Dũng` `cho` Minh `6` `viên` `bi` `thì` `Dũng` `hơn` Minh `số` `bi` `là` :

  `24` – `6` – `6` = `12` ( `viên` )

  `Hiệu` `số` `phần` `bằng` `nhau` `là` :

  `2` – `1` = `1` ( `phần` )

  `Sau` `khi` `cho` Minh, `Dũng` `còn` `số` `bi` `là` :

  `12` : `1` × `2` = `24` ( `viên` )

  `Sau` `khi` `được` `Dũng` `cho` `bi` ,Minh `có` `số` `bi` `là` :

  `12` : `1` × `1` = `12` ( `viên` )

  `Đ`/`s` :

  `Dũng` : `24` `viên`

  Minh : `12` `viên`

  @ngocnhi267

  #We will be the winners

  _Nocopy

  _banhoctot~

  * nhớ vote ★, ❤️ và ctlhn cho mình nha *

   

   

  0
  2021-09-15T03:30:13+00:00

  Dùng cho Minh 6 viên thì Dũng hơn Minh số viên bi là:

  24-6-6=12(viên)

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  2-1=1(phần)

  Sau khi cho Minh Dũng còn số viên bi là:

  12:1×2=24(viên)

  Sau khi được Dũng cho Minh có số viên bi là:

  12:1×1=12(viên)

  Đáp số: Dũng:24 viên

  Mình: 12 viên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )